Wat is Vivial?

“VIVIAL…Muziek die verbindt” is een nieuw cultureel initiatief dat de brug slaat tussen CULTUUR en ZORG. We spelen in op de actualiteit door de nadruk te leggen op de nood aan aandacht voor GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG.

Van februari tot en met mei is er de uitwerkingsfase waarbij 2 sociaal-artistieke projecten vorm krijgen:

  • KLOEN zal een koor vormen van kinderen met het syndroom van Down. Zij zullen repeteren van februari tot aan een publieksvoorstelling in onze festivalperiode in juni.
  • WZC ZILVERBERG zet de deuren open voor culturen uit de wereld én wereldmuziek. Van februari tot aan de festivalperiode in juni zullen hun zorgkundigen van diverse herkomst de kans krijgen om hun cultuur in al zijn aspecten te presenteren aan collega’s en bewoners.

In juni worden beide projecten ingebed in een nieuw muziekfestival:

  • dat Izegem met Roeselare verbindt (van de Izegemse batjesperiode in het 3e weekend van juni tot en met de Roeselaarse batjes in het 4e weekend van juni).
  • dat veel aandacht zal hebben voor wereldmuziek, meer bepaald voor muzikale acts waarbij autochtonen spontaan het podium delen met nieuwkomers. Zie voorlopig festivalprogramma in bijlage.
  • hierbij gaat veel aandacht naar beide sociaal-artistieke projecten, die dankzij het festival extra veel aandacht zullen krijgen.

Maatschappelijke finaliteit van het hele initiatief

  • Aandacht vragen voor andersvaliden en bejaarden die volledig in sociaal isolement leven in instellingen in onze regio.
  • Er is een GOED DOEL met steunactie verbonden aan ons initiatief. De opbrengsten hiervan worden dan ingezet om muzikanten te sturen naar onze instellingen die ervoor zorgen dat het sociale isolement en eenzaamheid bij nogal wat andersvaliden en bejaarden wordt doorbroken.
  • Hiermee wensen we als cultuurmakers aan te tonen dat muziek (en cultuur in het algemeen) een belangrijke positieve impact heeft op de geestelijke én fysieke gezondheid van patiënten/bejaarden.