Steun onze Vivial-initiatieven

Klik hier en steun ons initiatief

WAAROM DEZE STEUNACTIE?

Ons initiatief “VIVIAL…Muziek die verbindt” heeft tot doel het sociaal isolement te doorbreken van andersvaliden en bejaarden in onze instellingen. De nood aan GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG in het algemeen is erg groot in onze samenleving, ook na de Coronarestricties.

WAARVOOR DIENT UW FINANCIËLE STEUN?

We wensen muzikanten te sturen naar onze instellingen voor bejaarden en andersvaliden, om er optredens en workshops te geven aan die mensen die anders zelden of nooit iemand zien, zelden of nooit bezoek krijgen.

WAAR GAAT UW GELD NAARTOE?

We wensen 2 muzikanten per sessie te engageren en hen elk een vergoeding van 150€ te geven. Elke maand voorzien we een workshop of concert in 3 instellingen voor bejaarden en andersvaliden. En zo doorbreken we dankzij die muzikanten het sociaal isolement aldaar.
Om dit een heel jaar te blijven doen, éen keer per maand, hebben we 150€ x 2 muzikanten = 300 € per sessie nodig x3 instellingen = 900€ per maand x 12 maanden = 10800 € dat we nodig hebben op jaarbasis om de nood aan geestelijke gezondheidszorg in die instellingen te kunnen lenigen.

WAAROM VRAGEN WIJ ZO NADRUKKELIJK OM UW STEUN?

De Coronaperiode heeft aangetoond hoe acuut de nood aan geestelijke gezondheidszorg in onze samenleving is. Veel te veel mensen hebben weinig of geen sociaal contact. Dit geldt niet in het minst voor de meest kwetsbaren onder ons. Met cultuur, dankzij muzikanten, kunnen we hier iets aan doen.

WAAROM IS JULLIE STEUN HIERVOOR ZO BELANGRIJK?

De eenzaamheid bij bejaarden en andersvaliden is vaak schrijnend. Nochtans vergt het maar een kleine inspanning, een klein bedrag, om daar structureel iets aan te doen. Niemand wil een samenleving waarin sociaal isolement en eenzaamheid zo alomtegenwoordig zijn. Daarom vragen we uw STEUN voor ons crowdfundinginitiatief.